Изследват река Бистрица за Деня на мониторинга на водата
Изследват река Бистрица за Деня на мониторинга на водата / netinfo
Чрез взимане на водни проби Басейнова дирекця - Благоевград, съвместно с регионалните лаборатории към Изпълнителна агенция по околната среда и ученици от Обединен детски комплекс в областния център ще бъде направено изследване на река Бистрица.

Инициативата е по повод Световния ден за мониторинга на водата -18 октомври и ще се проведе в градовете Варна, Пловдив, Плевен и Благоевград.

Мястото, откъдето ще се вземат водните проби, е срещу плажа на алеята за парк Бачиново. Мероприятието е предвидено за днес от 12:00 часа, съобщават от Басейнова дирекция.

Регионалната лаборатория към Изапълнителната агенция по околната среда обявява 18 октомври Ден на отворените врати за граждани и медии.

Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г. Оттогава през септември - октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации.

Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата.

Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.