ГКПП-Рудозем-Ксанти е готов, изграден е изцяло заедно със съпътстващата инфраструктура, съобщи областният управител на Смолян Стефан Сабрутев.

Той допълни, че от Гърция е постъпило уведомление, че вероятно ще има удължаване на срока за завършване на пътя от гръцка страна.

Становището на Областната администрация в Смолян е, че гръцкият участък от пътя през бъдещия пункт би трябвало да е готов до началото на летния сезон догодина. Гръцките партньори са поискали удължаване на срока за изграждане до август 2022 г.

Строителството на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ завърши

От българска страна проектът за ГКПП-Рудозем е изпълнен. Готови са всички сгради, съоръжения и инфраструктура на ГКПП-Рудозем-Ксанти. Очаква се да пристигне комисия, която да приеме обекта.

Строителството на пункта и инфраструктурата се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество "Гърция-България 2014-2020" и със средства от държавния бюджет. 
БТА