/ iStock/Getty Images
Поради силно нараснала консумация на питейна вода за непитейни нужди, дължащо се на горещото и сухо време, липсата на „поливна“ вода в последните дни в село Црънча и частично намалелия дебит на вода от планинските каптажи, ВиК услуги - Пазарджик въвежда режим на водопотребление с цел акумулиране на вода във водоемите над селото за осигуряване на нормално водоснабдяване в часовете с най-голяма необходимост от наличие на вода за питейно-битови нужди на домакинствата, съобщиха от ВИК.

До нормализиране на ситуацията ще се спира водоподаването за цялото село в периода от 23:00 до 06:00 през нощта. При незадоволителен ефект от нощния режим ще се въведе допълнително спиране на водоподаването за цялото село в периода от 12:00 до 18:00 през деня за осигуряване на водоподаването във вечерните часове.

Авария остави без вода пазарджишко село

От дружеството уточняват, подаваната вода към селото през първите 4-ри месеца на годината е около 960 куб м/денонощие, за месец май достигат до 1175 куб. м - денонощие, за дъждовния м. юни намаляват до 1100 куб.м. денонощие, а за периода 7-12 юли достигат до 1335 куб. м/денонощие.

Увеличението през последните дни, съвпадащо с преустановеното подаване на поливна вода е близо 40%.