/ iStock/Getty Images
Синтетичните микрофибри, отпрани от дрехите, достигат не само до водните басейни, но и се натрупват в почвата, съобщи Сайънс алърт.

Учени от университета на Калифорния в Санта Барбара установиха, че синтетичните микрофибри в почвата са почти толкова, колкото във водата. От началото на производството им през 50-те години на миналия век под формата на полиестер и найлон, поне 5,6 метрични тона синтетични микрофибри са се отделили от дрехите при пране. Половината от тях са произведени през миналото десетилетие.

синтетика
iStock/Getty Images

Анализирането на количеството на изпусканите микрофибри в канализацията по света е почти невъзможно, още повече че в много райони няма данни за преработването на отпадните води. В тези случаи американските учени са използвали като негов заместител доходите на населението.

Моделът им показва, че почти половината отделени микрофибри остават на сушата - в почвата (1,9 метрични тона) или по сметищата (0,6 метрични тона). Във водните басейни се изсипват почти 2,9 метрични тона микрофибри.

Учените признават, че изчисленията им имат недостатъци - моделът им се основава на много предположения и опростявания, като честота на прането по света, процент на дрехите, които се използват годишно, притежаването на перални машини.

"Мащабното пречистване на околната среда от микрофибри не изглежда технически възможно или икономически оправдано. Затова фокусът трябва да е върху предотвратяването на емисиите" - каза ръководителят на изследването Джена Гавиган.
БТА