/ МС
Проф. Надежда Драгова получи годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“ за 2021 г. за приноса й за развитието на националната културна идентичност и духовни ценности.

Проф. Драгова е един истински български будител. Днес изразяваме нашата огромна благодарност и поклон пред делото и творчеството й, заяви министър-председателят Стефан Янев в рамките на церемонията в Министерския съвет по връчване на годишната държавна награда.

Надежда Драгова Стефан Янев
МС

От името на служебния кабинет премиерът Стефан Янев връчи наградата, която по традиция се присъжда вече повече от 20 години. Министър-председателят изтъкна, че с отличието се отдава дължимото на наши съвременници, хора на духа, които работят за утвърждаването на българската идентичност и самоуважение. „Наше задължение е не само да подпомагаме тези хора, да оказваме необходимата напълно заслужена част и благодарност за тяхното дело, но и чрез популяризирането му да утвърждаваме именно българското начало и българската идентичност, която по този начин ще пребъде и във времето напред“, добави министър-председателят Стефан Янев.

Биляна Първанова, дъщеря на проф. Надежда Драгова, която прие от нейно име наградата, благодари за високата оценка за дейността на проф. Драгова и заяви, че тя ще продължи да работи и твори.

Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски” е учредена с Постановление на Министерския съвет от 28 юли 2000 г. Тазгодишният й носител бе определен от комисия с председател акад. Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките. Проф. Маргарита Ваклинова, член на комисията, заяви по време на днешната церемония, че проф. Драгова е избрана единодушно за носител на отличието заради достойното й дело на изследовател и писател през последните десетилетия.

Проф. Надежда Драгова е един от най-големите български учени хуманитаристи, оставили сериозна следа в историята на съвременната култура и наука на България. Името й отдавна се е утвърдило като символ на действения човек на словото. Професор Драгова продължава най-добрите традиции на българската класическа литература, обединявайки в органичен синтез точния и аналитичен поглед на учения.

Сред класическите й произведения са статиите, студиите и монографиите за старобългарската и възрожденската литература и култура, за историческия път на балканските литератури и култури, за цивилизационното значение на делото на Кирил и Методий, за основополагащата роля на Климент Охридски, за Мавро Орбини, за фундаменталното значение на Паисий Хилендарски и „История Славянобългарска“ и за възловото място на Софроний Врачански в еволюцията на националното художествено съзнание. Емблематични за българската хуманитаристика са нейните книги: „Балканският контекст на старобългарската писмена култура VІІІ-ХІІ в.“ (1992), “Отец Паисий - Патриарх на Българското възраждане” (2000); „Старобългарската култура“ (2005, 2021).

Проф. Надежда Драгова създава множество пиеси, с над 40 постановки в България и чужбина. Част от пиесите й са преведени на немски, руски, румънски и са играни в чужбина. Професор Драгова е и активна обществена фигура, която участва в изграждането и развитието на редица културни и научно-образователни институции.