/ Областна администрация
Не се подготвя нов вариант на проект за този участък и това не е заявявано нито от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, нито от Агенцията "Пътна инфраструктура", заяви министър Петя Аврамова в отговор на парламентарен въпрос за изграждането на автомагистрала "Струма" в участъка през Кресненското дефиле.

Аврамова припомни, че в средата на януари тази година българската страна е информирала Европейската комисия за решението си да оттегли формуляра за кандидатстване за финансиране на Лот 3.2 "Крупник-Кресна" от Кохезионния фонд на ЕС, подаден за одобрение през август миналата година.

Оттеглянето на апликационната форма не е нито оттегляне от проекта, нито се отказваме от европейско финансиране. То е свързано с изпълнение на препоръките на ЕК за намаляване на въздействието на увеличаващия се трафик върху околната среда, поясни Аврамова.

България продължава подготовката по апликационната форма за АМ „Струма“ през Кресненското дефиле

Продължава работата по участъка "Крупник-Кресна", като целта е да се отговори на приоритетите на новата ЕК и приетия наскоро от нея Европейски зелен пакт. ЕК приветства поетия от България ангажимент до края на 2020 г. да осъществи поредица от смекчаващи мерки, с които да намали въздействието върху обекти от Натура 2000 по съществуващия път Е-79, посочи министър Аврамова.

Продължава работата по избрания източен вариант на трасе Г10.5, за който има влязло в сила решение по ОВОС. Аврамова посочи, че този вариант е най-балансираното решение по отношение на околната среда, сигурността на жителите, както и от икономическа гледна точка.

Срокът, в който се смята, че ще бъде реализиран участъкът през Кресненското дефиле, е до средата на 2027 г., когато трябва да е готово новото платно в посока София и да е рехабилитирано съществуващото трасе в посока Кулата. Безопасността на хората за нас е най-важният приоритет, заяви Аврамова.