корупция
корупция / pixabay.com
Корупцията е основна спирачка за бизнеса и за демокрацията в България, макар страната да изостава и в други области, като образованието, което не отговоря на очакванията на бизнеса, както и в независимостта на съда и на медиите. Това каза днес Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ) по време на дискусия "Демокрация на кръстопът", организирана от Института.

Оценката за България на Freedom House в доклада Страни в преход за 2016 г. показва сериозно изоставяне спрямо страните от Централна Европа и Прибалтийските републики, посочват от Института. Нещо повече, страната ни влошава резултата си спрямо 2007 г., особено в независимостта на съдебната система.

Допитване на ИПИ сред студенти и експерти показва, че сред тях преобладава мнението за влошаване на демокрацията през последните пет години, каза Петър Ганев.

Като водещ проблем се посочва не просто липсата на върховенство на закона, а въобще липсата на ефективно разделение на властите. Тоест обвързването на бизнес и държава, наред с опитите за превземане на широк кръг институции, се приема за даденост от голяма част от хората в България. Крахът на четвъртата най-голяма банка в България /Корпоративна търговска банка/ през 2014 г. се приема като проявление именно на този модел, каза Петър Ганев.

Сред обществото има съгласие за реформа в съдебната система и най-вече в прокуратурата, където се иска да има отчетност, децентрализация и прозрачност. В анкетата направена през ноември - декември 2016 г., като най-важни задачи се определят разбиването на модела на клиентелизъм в държавата, подобряване на предприемаческия климат, които значително изпреварват идеята само за повишаване на доходите, каза Петър Ганев.

Според експертите на ИПИ в България се вижда връзката между икономически популизъм и отстъпление от демократични ценности, а възприятията на хората са силно повлияни от зависими медии. Хората спират да се интересуват от политиката, а липсата на наказания и неработещата съдебна система, е покана за корумпирани политици да стават още по-корумпирани и да завладяват държавата, каза Петър Ганев.

Външният натиск вече не е толкова силен и членството в ЕС не е достатъчно за затвърждаване не демократичните ценности в страната, смятат в Института. Същевременно интересът на гражданите към корупцията и състоянието на съдебната система вече не може да бъде пренебрегван, добави той.

Заплахата за демокрацията в България се нарича Русия, която използва за тази цел всички методи, дори и хибридна война, посочи Георги Табаков, от Българския икономически форум. Заради сериозните проблеми в света единствените, които сега се занимават с нас , купуват медии и през желанието на левите партии да се облагодетелстват, чрез големи инфраструктурни проекти, са руснаците, добави Георги Табаков.