С промени в Закона за Черноморието въвеждат нови категории на плажовете
С промени в Закона за Черноморието въвеждат нови категории на плажовете / БГНЕС, архив

Въвеждат нови категории за плажовете по родното Черноморие. Това предвиждат промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С промените морските плажове ще се групират и класифицират спрямо техните географски дадености и видовете туристически услуги, на базата на които се определят и таксите при наемане от канцесионери.

Въвеждат се четири групи морски плажове, като за първите три от тях се предлага и създаването на съответни подгрупи. Предвижда се подвеждането на съответен морски плаж под определена група да се осъществява на базата на набор от обективни 6 критерия като географско разположение на плажа; степента на урбанизация на териториите към морския плаж, екологични характеристики, влияещи върху посещаемостта на плажа, и близостта на плажовете до туристически дестинации.

Спиращата дъха красота на българското Черноморие (ВИДЕО)

Морските плажове, в променения закон, се разглеждат като ограничен ресурс, който служи за предоставяне на съответни туристически услуги. Това налага и определянето на подгрупи на плажовете, което се извършва на базата на данни, отразяващи характеристики, свързани с легловата база, максималния брой плажни места, релефът на брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата; изградената инфраструктура в зоната, екологичните характеристики и други.

При категоризирането се взима предвид географското местоположение на морските плажове, както и наличието на определени климатични и екологични характеристики, влияещи върху посещаемостта им. Критерий е също и размерът и вида на повърхността, релефът на брега, морското дъно и пр.

Сред критериите е и капацитетът на отделните плажове, установен на базата на възможния брой плажни места, както и степента на посещаемост. Значение има и степента и вида на урбанизация на прилежащите територии, както и близостта на морските плажовете до туристически дестинации, както и изградената инфраструктура.

Други характеристики, които оказват значение върху осъществяването на туристическите дейности, като го ограничават или служат като предпоставка за развитието на специализирани видове туризъм също влизат в критериите.

Въвежда се и класификация на морските плажове съобразно туристическите услуги, които могат да се предоставят на тях, чрез изисквания за вида и качеството им. Минималните показатели, които трябва да се вземат под внимание при определянето на класовете морски плажове включват изисквания, свързани с липсата или наличието на изисквания за осигуряване допълнителна площ, в процент от общата площ на плажа, за свободно разполагане на плажни принадлежности , както и липсата или наличието на изисквания за осигуряване на обособени блокове от разположени плажни чадъри и шезлонги на плажа, извън площта за плажуване.

Друг критерий е липсата или наличието на изисквания за осигуряване на обособени зони за комплексно предлагане на плажни услуги, както и изисквания за определен вид и брой заведения за бързо обслужване и развлечение, включително и детски зони, зони за спорт и спортни атракции и други.

Чиста ли е водата по Черноморието?

Класифицирането на морските плажове е пряко свързано с установяването на специален законов режим за всяка от групите, подгрупите и класове морски плажове, предпоставящ различни изисквания по отношение на ползването им и извършването на определени дейности, при спазване на общите законови разпоредби.

Това означава, че този закон ще продължи да се развива и детайлизира в подзаконова нормативна уредба, която ще бъде издадена от министъра на туризма.

Информацията, която се събира за тези класификации ще се използва в създаването на публични регистри. В променения закон се въвежда и изискване за минимален размер на концесионно плащане. Наемната цена трябва да бъде определяна по начин, гарантиращ най-доброто съотношение между качество и цена.

Източник: БГНЕС