С над 12% поскъпнаха жилищните заеми през октомври
С над 12% поскъпнаха жилищните заеми през октомври / netinfo
Още едно поскъпване на заемите отчетохме през октомври. Месецът отмина с редица промени по лихвените условия на банките. Отново това бе акцентът на корекциите по офертите им. Повтори се сценарият от юли, когато 8 банки промениха своите параметри по жилищни кредити. През октомври броят на банките беше сходен, дори с 2 повече. С пълно право може да се отчете, че октомври е най-тежкият по отношение цени на кредити. И преди сме били свидетели на поскъпвания, но не и в подобни мащаби. Какво реално се случи, Индекси МОИТЕ ПАРИ ясно посочват.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – BGN

Думите, които могат да опишат развитието на индекса през изтеклия месец, са: крачка до достигане на исторически максимум. През октомври индексът достигна стойност от 10.9245%. Това е само 20 базисни пункта по-малко от базисната му стойност, при която стартира изчисляването на индекса. Промените през изминалия месец са при 10 от 15-те банки включени в индекса. Само по себе си това говори за изключителната динамика през този период и илюстрира процесите развиващи се в глобален и национален мащаб отразявайки негативите от финансовата криза. Какво предприеха банките? Основно покачване лихви. Макар и еднотипни промени, коректността изисква да ги посочим.

Алианц Банк България покачи своите лихви с 0.50 процентни пункта (п.п.) в рамките на изминалия месец. Резултатът от това е поскъпване на офертата с малко повече от 0.50 п.п. В началото на ноември БНБ публикува новите баланси на търговските банки за третото тримесечие. От него е видно, че банката е завишила дела си на пазара на ипотечни кредити. Това означава, че и тежестта й в индекса се повишава, което в случая оказва негативно влияние.

Банка ДСК предприе по-чувствително поскъпване на своите заеми, като покачи лихвите си за земи в лева с 1.50 п.п. Логичният ефект е оскъпяване на най-добрата оферта на банката с 1.63 п.п. Към октомври банката е с малко по-малка тежест в индекса. Въпреки, че това би следвало да намали малко стойността на индекса, то чувствителното поскъпване на офертата не бива преодоляно и така отново се реализира негативен ефект върху индекса.

Банка Пиреос България е поредната банка с влошена най-добра оферта. Причините са ясни, тя също повиши своите лихви. Завишението е с 1.55 п.п. Покачвайки лихвите си, банката намали месечната си такса за обслужване на кредита – от 0.065% на 0.02%. Комбинираният ефект от тези мерки е оскъпяване на най-доброто предложение с 0.91 п.п. Положително влияние върху индекса оказва намаляването на тежестта на банката в него. Тежестта на банката намалява пренебрежимо малко и по тази причина това не дава нужния ефект.

Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка) също намалява тежестта си в индекса, но това далеч не спомага за понижаването на стойността му. Най-добрата оферта на банката през октомври поскъпна с 3.42 п.п. Причините са две. Първата е покачване на лихвата с 2.95 п.п., а втората е покачване на таксата за обслужване на кредита от 0.03% месечно на 0.04%.

ОББ също влошават най-добрата си оферта. Тя вече е по-скъпа с 1.06 п.п., като причината за това е покачване на лихвата с 1 п.п. Към октомври тежестта на банката е малко завишена и това усилва негативния ефект върху стойността на индекса.

По-високата стойност на ОЛП на БНБ бе в основата на поскъпването на най-доброто предложение на Общинска банка с 16 базисни пункта. Банката запазва теглото си в индекса, което е относително малко и в случая негативните промени не оказват влияние.

ПроКредит банк също е с по-скъпа оферта през октомври. Завишението е в размер на 19 базисни пункта. Плаващия компонент 3-мес. СОФИБОР е в основата на това поскъпване. През изминалия месец неговата стойност се покачи с 43 базисни пункта. Към края на третото тримесечие банката повишава своята тежест на пазара, респ. в индекса и това за жалост, наред с поскъпването на офертата спомага индексът да се покачи.

При Райфайзенбанк поскъпването на най-доброто предложение е с 1.31 п.п. Причината е в по-високата лихва в размер на 1.20 п.п. Към октомври тежестта на банката в индекса намалява с относително висок размер, което се отразява благоприятно. Поскъпването на офертата е неутрализирано почти напълно и така банката няма принос в покачването на индекса, както и за подобряването му разбира се.

Следващата банка с по-скъпи кредити е SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК. Тя влоши най-доброто си предложение с 1.20 п.п. Причината е отново в покачването на лихвата. Тя се повишава с 1.10 п.п. Банката също така леко повишава тежестта си в индекса и това допълнително усилва ефекта върху индекса, като съдейства за неговото повишаване.

Последната от банките с по-лоши оферти през изминалия месец е УниКредит БУЛБАНК. Клиентите на банките вече ще трябва да плащат цена с 27 базисни пункта по-висока. И тук причината е в по-високата лихва. Тя е с 0.90 п.п. по-висока. Към октомври банката утвърждава позициите си на пазара и тежестта й в индекса се повишава. За жалост и при тази банка ефекта върху индекса е с отрицателен знак.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – EUR

През октомври индексът достигна стойност от 9.5048%. Това е нов максимум на стойността на индекса, откакто се изчислява. Основните причини за това, както и при индекса в лева са покачването на лихвите. И тук броят на банките променили своите условия е 10, като за пръв път от няколоко месеца насам банка подобрява своите параметри. През октомври по отношение на евровите кредити банките бяха две. Всички останали с корекции ги влошават.

Алианц Банк България покачи своите лихви с 0.30 процентни пункта п.п. Резултатът от това е поскъпване на офертата с малко повече от 0.30 п.п. Към октомври банката намалява малко тежестта си в индекса, но това не дава нужния ефект към неутрализиране на поскъпването на офертата. Въпреки, че тежестта на банката е по-малка сега, поскъпването на офертата е достатъчно високо, за да съдейства за покачването на индекса.

Банка ДСК влоши своята най-добра оферта с 1.07 п.п. Причината за това е покачването на лихвата с точно 1 п.п. Към третото тримесечие на годината банката е с засилена тежест в индекса, което допринася за покачването му.

През изминалия месец Банка Пиреос България също коригира своите параметри по офертите си. Сега най-доброто предложение на банката е различно от миналия месец и е с малко по-добри параметри. Това е причината въпреки по-добрите условия тази оферта да е по-скъпа от старото ниво на старата оферта. Макар и ново, предложението е по-скъпо с 0.90 п.п. Положително влияние върху индекса оказва намаляването на тежестта на банката в него. Тежестта на банката намалява пренебрежимо малко и по тази причина това не дава нужния ефект.

Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка) също намалява тежестта си в индекса, но това далеч не спомага за понижаването на стойността му. Най-добрата оферта на банката през октомври поскъпна с 2.86 п.п. Причините са две. Първата е покачване на лихвата с 2 п.п., а втората е покачване на таксата за обслужване на кредита от 0.03% месечно на 0.04%.

ОББ също влошава най-добрата си оферта. Тя вече е по-скъпа с 1.06 п.п., като причината за това е покачване на лихвата с 1 п.п. Към октомври тежестта на банката е намалена, но въпреки това ефекта от покачването на лихвата е по-силен и това въздейства отрицателно върху стойността на индекса.

При Райфайзенбанк поскъпването на най-доброто предложение е с почти 1 п.п.. Причината е в по-високата лихва в размер на 0.90 п.п. Към октомври тежестта на банката в индекса нараства с относително висок размер, което се отазява неблагоприятно.

Следващата банка с по-скъпи кредити е SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК. Тя влоши най-доброто си предложение с 1 п.п. Причината е отново в покачването на лихвата. Тя се повишава с 0.90 п.п. Тежестта на банката в индекса остава непроменено, поради което този фактор не оказва влияние. Приносът на банката за покачване на индекса се дължи само на повишената лихва.

Последната от банките с по-лоши оферти през изминалия месец е УниКредит БУЛБАНК. Клиентите на банките вече ще трябва да плащат цена с 1.62 п.п. по-висока. И тук причината е в по-високата лихва. Тя е с 1.50 п.п. по-висока. Към октомври банката пренебрежимо малко свива позициите си на пазара и тежестта й в индекса се намалява, поради което влиянието върху индекса е отрицателно.

През изминалия месец две банки успяха да си подобрят офертите.