Златко Живков
Златко Живков / Дарик Враца
Кметът на община Монтана Златко Живков подписа споразумение за финансиране на проект по програма „Красива България”.  Чрез него ще бъдат въведени енергоспестяващи мерки на детска ясла № 3. Общата стойност на проекта е  150 хиляди лева, от тях 100 хиляди лева се осигуряват от община Монтана, а 50 хиляди лева са от Министерството на труда и социалната политика.

„Имаме опит от добре изпълнени 20 проекта по програмата” - заяви Живков. От 2000 година досега финансовото участие на общините като съфинансиране по проектите бе увеличено. Първоначално то бе 10 на сто от цялата инвестиция, след това половината от нея, докато сега е вече почти 2/3. Това се отрази на кандидатстването за финансиране  и много от по-малките общини се отдръпнаха. “Монтана не пропуска сесия на „Красива България”, уточни Живков.

Ремонтните дейности, които ще бъдат извършени в детската ясла, са подмяна на външната и вътрешната дограма, електрическата инсталация, осветителните тела, шпакловане и боядисване. Ще бъдат доставени и монтирани нови пожарогасители.

Срокът за изпълнение на строителните работи е четири месеца. По проекта ще бъдат наети 15 човека, които са трайно безработни.