/ ThinkStock/Getty Images
На 10 април, от 17.00 часа  в зала 101 в община Елена организира среща с писателя Константин Терзиев, почетен гражданин на град Елена.

Фестивалът "Пъстър балкански свят" в Елена с богата програма

Проф. Николай Даскалов от Великотърновския университет ще представи най-новата книга на Терзиев – „Родословие“. Той е автор и на още няколко забележителни книги, повечето удостоени с високи отличия и свързани с родния му Еленски край - „Чорбаджиите“, „Чукала мома лешници“, „Смърт в Шато дЕ“, също и на художествено-документалната биография „Стефан Стамболов“. „Родословие“ излиза с финансовата подкрепа от поредния конкурс за подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена.

най-новата книга на Константин Терзиев  Родословие
община Елена

Книгата, както я определя в типично негов стил авторът, е“…моята последна дума да бъдат тези очерци, надявам се, един многолик и достатъчно пълен портрет на моя род“, в личен и в по-широк смисъл.

Родовите корени на писателя са от Чакали, където избра да се приюти след живота в „бетонната джунгла“ на столичните комплекси и което е описано гальовно от него в книгата като „малко селце, чак го е срам, та боязливо се гуши в малка долинка между две също тъй малки и боязливи речици“.

Най-интересното от културния календар на Община Елена за 2019 г.

В „Родословие“ има твърде любопитни и почти непознати факти за известни личности от Еленския край и събития, свързани с историята му, дори и опит да се разбие легендата за името на град Елена.

Срещата с Константин Терзиев ще започне с документалния филм за твореца „Към себе си“ на режисьора Станимир Трифонов, също с еленски корени. Един от портретите в книгата е посветен на този талантлив български режисьор и неговия филм „Хайка за вълци“, който Константин Терзиев представя пред еленската общественост на премиерата на шестсерийната лента.

Още тогава той предрича успеха на филма - режисьорът е постигнал това, което именитият романист не бе успял да направи – овладял е огромния жизнен материал, впримчил го е в своята юзда и го е накарал да играе по неговата гайда.