/ DarikNews.bg
ВАС отхвърли решението на Комисията за конфликт на интереси при определяне на победителя и избрания идеен проект за изграждане на Многофункционална зала "Арена Стара Загора".

„Според решението на ВАС на избрания проектантски колектив ще бъде възложено изготвянето на работен проект за изграждането на залата“, обясни кметът Живко Тодоров. Той припомни, че параметрите на съоръжението са то да включва 5000 места и 25 млн. лева пределна стойност.

Конфликт на интереси между оценителите и спечелилите конкурса за идеен проект за многофункционална спортна зала в Стара Загора, установи Комисията за защита на конкуренцията в края на януари. 

Решението е след подадена жалба от един от участниците в конкурса. В него е заявено, че се отменя решението на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците в конкурса и връща преписката на възложителя с указание за прекратяване на процедурата.

В края на юни 2020 година бе обявено, че проектът на АТЕК-ВД София за изграждане на новата многофункционална спортна зала в Стара Загора събра най-много точки и спечели първото място в конкурса, обявен от община Стара Загора.

Сградата ще има функции на спортно съоръжение с капацитет 5200 седящи места, конферентна зала, места за хранене и за развлечения и др.