/ iStock/Getty Images
Дирекция “Бюро по труда” Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през август 2022 година. Това съобщават от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Ще бъдат въведени мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат безработни. За наемане в микро предприятия с до пет работни места са предвидени средства в размер на 7633 лева.

За подпомагане за наемане на безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от шест месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години са отпуснати по 1293 лева.

Свободните средства за безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време са 3100 лева и за наемане на безработни над 55-годишна възраст сумата е 4380 лева.

Работодателите могат да получат допълнителна информация за програмите по насърчаване на заетостта в района в Дирекция "Бюро по труда" Стара Загора или на телефон 042 697545.