Пет проекта по програмата за Трансгранично сътрудничество България - Турция е разработила община Тунджа
Пет проекта по програмата за Трансгранично сътрудничество България - Турция е разработила община Тунджа / община Тунджа

Пет проектни предложения по програмата за Трансгранично сътрудничество България - Турция, разработени от Община „Тунджа", са внесени по двете приоритетни оси: Туризъм и Околна среда.

Така общината защитава името си на една от най-активните в Югоизтока при разработването и печеленето на проекти. Две са предложения по Околна среда - „Комплексна система за видеонаблюдение за предотвратяване и намаляване на последиците от пожари и наводнения" и „Защита на почвата и подпочвените ресурси, чрез органично земеделие".

Предложенията за Туризъм са „Надграждане на Фестивалите с иновативни подходи", „Изкуство без граници" и „Пътуване до местната култура".

При одобрение и реализация на проектите ще бъде привлечено външно финансиране за над 1 700 000 евро и ще се увеличат и възможностите за бизнес и туризъм между община „Тунджа" и различните общини от Турция - Одрин, Енез, Селиолу.