/ / iStock/Getty Images
В Сливенска област през учебната 2019/2020 г. в общообразователни и професионални училища се обучават 21 105 ученици, съобщиха от Териториалното статистическо бюро - Югоизток.

Занималните за ученици - на ръба на съществуването (ВИДЕО)

В началото на годината учебни занятия се водят в 58 общообразователни училища, като броят на учениците в тях е 17 338. През 2019 г. основно образование са завършили 1714 ученици.

През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 456 души. Учителите са 1443. Професионалното образование и обучение през учебната 2019/2020 г. в област Сливен се осъществява в 11 професионални гимназии.

България аплодира учителите (ВИДЕО)

Учителите в тези училища са 317.
Общият брой на учащите в професионалното образование е 3767. Средно образование в професионалните училища са получили 548 души. Детските градини в област Сливен са 61, като броят на децата там е 6254. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 500 души, от които 473 са детски учители.
БТА