/ ThinkStock/Getty Images
При заплащане на цялото задължение за годината по конкретна партида до 30 април, се ползва отстъпка от 5%
Гражданите и юридическите лица в Сливен могат да заплащат местните данъци и такси за 2020 година, съобщиха от Общината.

Общинските съветници гласуват проектобюджета на Община Сливен за 2020 г.

От дирекция „Местни данъци и такси“ напомнят, че при заплащане на цялото задължение за годината по конкретна партида до 30 април, се ползва отстъпка от 5%.

Всички задължения вече могат да се заплащат на касите на дирекцията, на касите в кметствата, в които е създадена възможност за това, както и на касите на „Изипей“, „Български пощи“ и във всяка търговска банка.

Гражданското участие в местното управление обсъди кметът Стефан Радев с експерти

Справки за задълженията могат да се извършват и от сайта на Общината, при получен безплатно ПИН код в дирекция „Местни данъци и такси“, срещу документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.