„Точните науки в Шуменския университет получиха подкрепа с европейско проектно финансиране
„Точните науки в Шуменския университет получиха подкрепа с европейско проектно финансиране / netinfo

В продължение на три години над 450 000 лева са били инвестирани в развитието на природните, техническите и математическите науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". Това е резултатът от успешно финализиран проект, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

Спецификата на проекта се изразява в изграждането и устойчивото развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки.

В последното десетилетие световните тенденции бележат тревожно снижаване на интереса на младите хора към изучаването на така наречените „точни" науки. От друга страна проблем е, че точно в тази образователна област е необходимо много по-сериозно финансиране, тъй като необходимостта от специализирано оборудване, изследователски лаборатории и скъпи консумативи затруднява научните изследвания и учебния процес в държавните висши училища.
Именно поради тази причина ръководителят на проекта проф. дтн Борислав Беджев и двамата координатори - проф. дхн Добромир Енчев и доц. д-р Вежди Хасанов - отбелязаха неговия решаващ принос в утвърждаването на ново поколение учени в областта на химията, физиката, математиката и техническите науки.По думите на проф. Беджев при осъществяването на проекта в рамките на три години са създадени 37 млади учени, което на практика е броят, необходим по закон за откриването на един нов факултет.

При изпълнението на проекта са създадени и оборудвани три нови научно-изследователски лаборатории, научните екипи са реализирали над 250 научни публикациции в авторитетни специализирани издания у нас и в чужбина. Пет докторанти са защитили дисертации, трима докторанти са получили академичната длъжност „доцент", а дванадесет млади учени са започнали докторантури.

Особен акцент в резултатите от проекта е фактът, че в партньорство с бизнеса са разработени и внедрени 27 нови модели, методики, материали, стоки и услуги в интерес на фирми от Североизточна България.