науки

05.01.2009

Година на астрономията

Астрономията е наука, която изучава звездите, планетите, кометите, галактиките и реликтовото ...
loading