Продължават обсъжданията за цената за депониране на отпадъци
Продължават обсъжданията за цената за депониране на отпадъци / netinfo
Да бъде изготвена обобщена план-сметка от всички общини, които ще депонират отпадъци на депото в кв. „Дивдядово” и да се изготви проект за договор за сдружение между тях. Това решиха на среща областният управител Тодор Тодоров, кметове на кметства и представители на общини от област Шумен. Анализът от сметката ще бъде предоставен пред МОСВ и НСОРБ, за да се представи невъзможността общините да депонират отпадъците на цена от 27 лв. Тя е максималната предложена за депониране на отпадъци и включва всички разходи по издръжката му /мониторинг, рекултивация и др./. Минималната цена, която може да бъде приета е 7,60 лв., стана ясно по време на днешната среща. Анализът и финалната редакция на обобщената план сметка ще бъдат обсъдени на среща на 2-ри декември.

Представителите и кметовете на общините заявиха категорично, че няма да имат възможност да депонират отпадъци, ако се одобри цена от 27 лв., тъй като събираемостта от такса смет и битови отпадъци в много от общините е ниска. Според кметовете, дори да бъде постигната 100% събираемост – парите пак няма да са достатъчни за депониране и извозване на сметта, тъй като в част от населените места живеят сравнително малко хора. В случай, че такса смет и битови отпадъци бъде увеличена тя ще стане непосилна и хората няма да са способни да плащат, тоест събираемостта ще се занижи – прогнозираха кметовете.

Пред Дарик инж. Иван Йонков, зам.-кмет по строителство и екология, припомни, че доизграждането на депото за битови отпадъци е възможно да се случи чрез кандидатстване с проект по ОП „Околна среда”. Община Шумен е изготвила такъв проект, който е на стойност около 23 млн. лв. В най-добрия случай, при депониране на отпадъци от 8-те общини капацитетът на клетката ще бъде запълнен до около 15 месеца” – обясни той. За 2 години са запълнени около 50% от обема му, тоест около 300 000 кубика.

Интервю с инж. Йонков чуйте в прикачения файл.