Само в русенско групите по религия се запазват, в останалата част на страната намаляват
Само в русенско групите по религия се запазват, в останалата част на страната намаляват / снимка: Десислава Панайотова

Групите по Религия в българските училища непрекъснато намаляват през последните години.   Единствено в Русенска област броят на учениците и групите се запазва през последните учебни години, защото само там все още към Регионалния инспекторат по образованието е останал да работи назначеният експерт по Религия, който подпомага процеса на сформиране на групи и педагогическата работа на учителите по Религия.

Това отчетоха от Светия Синод на среща с министъра на образованието проф. дпн Тодор Танев. Официалната среща между Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит и министъра на образованието се състоя в Синодната палата. Сред участниците в срещата бе и Ловчанският митрополит Гавриил - ръководител на Културно-просветния отдел при Св. Синод, а министър Танев бе придружаван от съветника при министерството Робърт Джераси.

От Св. Синод обясниха още, че спада броят на учениците и учителите, които работят в областта на религиозното обучение и възпитание на децата в групи по СИП- и ЗИП-Религия. Това се дължи на неустойчивостта на предмета в учебната програма и на незадоволителното положение и статута на предмета, който зависи от много условности и пречки в организацията на обучението и административното обезпечаване на педагогическата работа и така се сблъсква с редица трудности. Бе отбелязано, че за последните 10 години са уволнени или напуснали, преместени и преназначени почти всички експерти към областните администрации и инспекторатите по образование.

Светият Синод предложи да се възстанови работата на главния експерт по Религия към МОН и да се назначат към регионалните инспекторати – в поне 6 области, които са центрове на основните региони на страната, по един квалифициран експерт, който да подпомага специализираната администрация на образователното министерство на регионално и местно ниво и да подкрепя процеса по сформиране на групи по Религия, като оказва съответното методическо ръководство и подкрепа на директори, учители, родители и ученици.

Бяха отправени и конкретни предложения за промяна на сегашната организация на обучението по Религия, която явно не е удовлетворителна и се нуждае от сериозна реорганизация. Бе отбелязано, че в досегашната практика на обучение по Религия в българското училище предметът "Религия" се изучава като СИП и ЗИП и там, където е застъпен, се наблюдават добри резултати, според мнението и оценките на педагози, родители и на самите ученици.