Изложбата „Културно наследство на българите в миграция" е подредена в музея
Изложбата „Културно наследство на българите в миграция" е подредена в музея / РИМ Русе
Изложбата „Културно наследство на българите в миграция“ бе открита в зала „Русе“ на Историческия музей. Експозицията представиха проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей – Русе, гл. ас. Яна Гергова и гл. ас. д-р Марианка Борисова от ИЕФЕМ-БАН. В изложбата, чрез снимки и предмети, е представена дейността на основаните и поддържани от българските емигранти в Европа и САЩ организации, свързани с опазването, предаването и популяризирането на културното наследство. Материалите за изложбата са събирани през последните три години от екип изследователи от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Те са обиколили 80 града в 16 страни в Европа и в няколко щата в САЩ, срещнали са се с представители на над 300 български неделни училища, танцови формации, посолства и консулства, културни институти и центрове, дружества и асоциации, хорове, български магазини и ресторанти, медии, както и отделни артисти. В Америка екипът от учени се е срещнал с Елена Табакова, етнограф, работил дълги години в Музея на градското всекидневие (Къщата на Калиопа) в Русе и от д-р Диляна Иванова от Фийлд Музей, Чикаго, която също е част от русенския музеен екип. Това е най-голямото проучване на българските общности зад граница, правено досега в българската наука. Сред събраните предмети са училищни сувенири, издания на българи в чужбина, шевици, изработени от наши емигранти. Снимките са направени от учените и са документ за разнообразни активности и събития от културния живот на сънародниците ни в чужбина - чествания на национални, просветни и религиозни празници, училищни тържества и форуми, църковни служби, учебни занятия в българските неделни училища, репетиции на танцови и певчески състави, участие във фолклорни събори и фестивали, концерти, представяния на книги, изложби, спектакли, откриване на паметници. Изложбата „Културно наследство на българите в миграция“ илюстрира моделите на съхранение, предаване на следващите поколения, обогатяване, трансформиране, промотиране и популяризиране на различни елементи на културното наследство, сред които ключови са българският език, православието, официалният и традиционният календар, обичаите, народната музика и танци, българската литература и книжнина, храната, паметниците на именити българи. Опазването на културното наследство е ядрото, което обединява българските общности, и основата, върху която стъпват организираните от тях институции и групи. Изложбата „Културно наследство на българите в миграция“ е резултат от работата по проект „Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката на Република България.