/ Община Русе
Фирмите-изпълнители трябва да въведат нужната организация, маркировка и почистване при ремонтните дейности
Край на безразборното разкопаване на улици и тротоари, без за това да е издадена заповед за временна организация на движението.

Категоричната позиция на кмета на Община Русе беше заявена на 12 април, на среща с представители на фирмите, извършващи ремонтни дейности по уличната мрежа и тротоарните площи.

Кметът на Русе за летището: Не можем да загубим такава стратегическа способност

„Не мога и няма да приема тази свинщина, която се извършва в момента по улиците на града“, заяви Пенчо Милков. Той е категоричен, че обекти, които не са възстановени в предишното си състояние, няма да бъдат приемани и ще се налагат санкции.

Като пример кметът посочи ремонтните дейности по Кръговото кръстовище, кръстовището при бл. „Олимп“, улиците „Иван Ведър“, "Княжеска" и „Ангел Кънчев“. „Мобилизирал съм всички общински дирекции, отдели и звена, които имат отношение към вашата дейност, да осъществяват нужния контрол и да ви санкционират ежедневно, докато не въведете ред в работата си“, допълни Пенчо Милков.

По думите му вече са издадени актове, глоби и предписания от отделите „Строителен контрол“, „Екология“ и СЗ „КООРС“. Кметът на Русе обяви, че ще използва целия нормативен инструментариум, за да принуди фирмите-изпълнители на проектите на ВиК, БТК, енергоразпределителното дружество и ТЕЦ-Русе да упражнят контрол върху обектите, на които са изпълнители.

„Гражданите не са длъжни да знаят, но техническият надзор и контрол е във вашите ръце“, заяви Милков. Той настоя също да бъдат почистени всички улици, по които са извършвани изкопни работи.

При неспазване на поставените условия и изисквания общинската администрация в най-скоро време ще спре издаването на заповеди за затваряне на улици за нови прокопавания по проектите, докато не бъдат възстановено състоянието на уличната мрежа.

„Абсолютно недопустимо е гражданите да се натъкват на изкопни дейности без обозначения и маркировка, и да обвиняват за това общината. Това е ваше задължение и изисквам всеки обект да бъде с нужната ограничителна и обозначителна маркировка“, посочи остро кметът, като не пропусна да отбележи, че редовно не се спазват и сроковете на временната организация на движението.

Представителите на фирмите, извършващи ремонтните дейности, признаха за пропуски в работата си и се ангажираха с подобряването ѝ, като призоваха за търпение от страна на гражданите. Според общинското ръководство обаче търпението, както на русенци, така и на местната администрация, е вече изчерпано.