Преглед на регионалния печат на 17.04.2019 г.

Преглед на регионалния печат
Преглед на регионалния печат
„Омазаха колата на Лукас Саша” – водещо заглавие за „Екип 7” днес. Футболистът завари служебния автомобил оплескан с всевъзможни хранителни продукти – разказва статията, чието надзаглавие е „Простотия без граници”.

„Капанкко село” ще изграждат в двора на ОУ”Ив. С.Тургенев” – заглавие от стр. 3 в „Екип 7”. Целта на инициативата е популяризиране бита и обичаите на местната етнографска общност – разказва статията.

„След масовия мор – пчелари, земеделци и институции влязоха в диалог” – заглавие от стр. 14 в „Екип 7”. Актуализиране, допълване и размяна на листи за контакти е първата мярка за подобряване на координацията, за която страните се договориха – разказва статията.