/ Община Асеновград
5 пластмасови мобилни чешми за вода са поставени в различни части на Асеновград, във връзка със спазване на противоепидемичните мерки и недопускане разпространение на коронавирус COVID-1, съобщиха от общината в града. 3 от чешмите са монтирани по главната улица в центъра на града, а останалите 2 - на входа на Градския парк и при общинския пазар.

Всеки гражданин може да ползва съоръженията безплатно, с цел дезинфекция на ръцете. При чешмите е поставен и сапун. Те ще бъдат почиствани и дезинфекцирани своевременно. Общинската управа призова жителите да пазят съоръженията, да не нарушават тяхната цялост и да ги ползват по предназначение.

Поставени бяха и 10 забранителни табели в парковете и градинките, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването и във връзка с предотвратяване разпространението на новия коронавирус COVID-19. Чрез табелите се забраняват посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити общодостъпни пространства. Забраната е в сила за периода на извънредното положение. Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Табелите вече са монтирани във всяка градинка по една, като само в градския парк ще бъдат две.