Служители на РДПБЗН Кюстендил
Служители на РДПБЗН Кюстендил / Дарик- Кюстендил
 
Служители на РДПБЗН – Кюстендил, участваха в двудневно Национално пълномащабно учение  „Защита 2019“ заедно със служители от още 9 РДПБЗН и национални институции.  В учението  бяха проиграни действия от Външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй“.

Служители на РДПБЗН Кюстендил
Дарик- Кюстендил


Нашите участници в учението имаха една от най-отговорните задачи -  изграждането на Обединен контролно-пропускателен пункт в с. Лехчево, област Монтана  - където преминаваха хора и техника от обособената 30-километрова зона около   аварията.  Служителите на РДПБЗН – Кюстендил, изградиха пункт за деконтаминация/почистване от радиационни частици/   на замърсени МПС и хора.   За осъществяване на  конкретните задачи в района на учението  бяха  предислоцирани   два пожарни автомобила, един транспортен товарен  автомобил, два микробуса за транспорт на служители и лек щабен автомобил от РДПБЗН - Кюстендил.