Община Дупница
Община Дупница / Дарик-Кюстендил, архив
Община Дупница обяви процедура по набиране на ръководен и помощен персонал за две от новите социални услуги, които ще бъдат предоставяни на територията на града. Както е известно, по европейски проекти, Общината успя да спечели и изгради две сгради – Център за настаняване от семеен тип за деца, както и преходно жилище за момчета и момичета от 15 до 18 години. Общо 14 са свободните позиции, по които ще се търси персонал. Двете социални заведения ще имат общ Ръководител и Социален работник. Другите вакантни позиции са за психолог – 1 брой, трудотерапевт-4 брoя, възпитател-1 брой, детегледачи-6 броя и домакин/работник поддръжка – 1 брой.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление по образец, автобиография, декларация по образец, копие от документ за завършено образование, копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо) и копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификации (ако е приложимо). Документите по образец се получават от деловодството на Община Дупница или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Общината.

Подаването на документите е в срок до 17.30 часа на 20.02.2020 г. Включително. Комисия ще направи първо подбор на кандидатите по документи, като одобрените ще бъдат поканени за събеседване.

Телефон за повече информация: 0701/5-92-38.