Добив на въглища, строителство, производство на хранителни продукти и  облекла са най-рискови сектори в областта
Добив на въглища, строителство, производство на хранителни продукти и облекла са най-рискови сектори в областта / Дима Кирилова,Дарик радио

1999 проверки са направени от Инспекция по труда Кюстендил за периода 1 януари- 31 октомври 2014 г.Констатирани са 4001 нарушения, от тях 2181 са за нарушения на здравословните и безопасни условия на труд.
"Радващо в случая е, че не са констатирани неизпълнени задължителни предписания дадени при предишни проверки", коментира главен инспектор Ивайло Василев.
За отстраняване на нарушенията на работодателите са дадени 2160 задължителни предписания, 44 опасни машини и съоръжения са спрени от работа.
"Най- честите нарушения на здравословните и безопасни условия на труд са констатирани в икономическите дейности добив на въглища, строителство, производство на хранителни продукти и производство на облекла.На територията на областта има няколко подземни рудника, които са рискови предприятия, на 3 месеца ги проверяваме.Основните проблеми , свързани с осигуряването на безопасни условия на труд там произтичат от факта, че използваните машини и съоръжения са силно амортизирани и създават предпоставки за чести аварии и риск от злополуки.Друго често нарушение е подценяването на изискванията за безопасна работа от самите служители.Тази година имаше усложнени условия на работа,заради валежите и извънредно сме проверявали рудниците, констатирани са нарушения", коментира
Ивайло Василев.
Другият рисков отрасъл на територията на областта е строителството.Всеки месец служители на инспекцията проверяват АМ "Струма" ЛОТ 2 от Дупница до Благоевград.Най- голям брой от констатираните нарушения са по безопасност на труда и са свързани с неспазване правилата за безопасна работа с монтажни кранове, багери стълби.
14 извънредни проверки са извършени през месеците август и септември на строителни обекти.Най- честите нарушения са свързани с вътрешно фирмената организация за осигуряване на безопасни условия на труд.