/ iStock/Getty Images
Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на община Кюстендил за 2020 г. в размер на 6 млн. лв.

От тях 3 млн. лв. са предназначени за ремонт на уличната мрежа, като останалите са за основен ремонт на сгради и съоръжения на Спортен комплекс „Осогово“, Кюстендил.


С над 1 млн. лв. лева по-малко постъпления от данъци в Община Кюстендил

По бюджета на община Етрополе са одобрени 1,1 млн. лв., от тях 500 хил. лв. за ремонт на уличната мрежа и 600 хил. лв. за възстановяване на търговска чаршия „Малки пазар“ - част от Архитектурен ансамбъл „Площад малък пазар“, Етрополе.

Необходимите средства за общината ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.