Намаляват безработните регистрирани в  "Бюро по труда" - Кюстендил
Намаляват безработните регистрирани в "Бюро по труда" - Кюстендил / Дарик радио,архив
 2320 лица  e броят на регистрираните  безработни в края на октомври 2019 година в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил   , равнище на безработица /8.7 %/.
 
Община Кюстендил - 2213 лица и равнище на безработица - 8.6%
Община Невестино  -    85 лица и равнище на безработица  - 13.8%
Община Трекляно    -   22 лица и равнище на безработица - 12.2%
 
Структурата  на регистрираните  безработни лица по професионален признак е следната:
 
работническа професия 504 лица /21.7 %/ от общо регистрираните;
специалисти  529 лица /22.8 %/;
без специалност и професия 1287 лица /55.5 %/ от общо регистрираните;
 
 
  Структурата  на регистрираните  безработни лица по образование е следната:
 
с висше образование 200 лица /8.6 %/;
със средно образование са регистрирани 162 лица /7 %/;
със средно специално и професионално образование 819 лица /35.3 %/;
с основно образование са регистрирани  338 лица /14.6 %/;
с начално образование са регистрирани 801 лица /34.5 %/.
 
         Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на м.октомври: 1308 са жени /56.4 %/, 156  са лицата с намалена трудоспособност /6.7 %/, 384 са младежите до 29 години /16.6 %/, 814 са лицата над 50-годишна възраст /35.1%/ и 883 са регистрираните продължително безработни лица /38.1 %/  от общо регистрираните.
Входящия поток през месец октомври обхваща 268 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца  285 лица.