Снимка:
Снимка: / Музей Етър
С реставратора Стефан Стефанов си заслужава човек да се запознае. От 25 години практикува тази професия и благодарение на уменията му в България са запазени много културни ценности. По време на своя лекция в обучителната програма „В света на Старопланинската архитектура” той разказва за съхраняването на църквите и намиращите се в тях предмети. Стефан Стефанов запознава участниците и с действащите водни съоръжения, намиращи се на територията на музей „Етър” – уникална не само на територията на Балканите, но и за Европа сбирка. В лекцията си Стефан Стефанов поставя акцент върху дървото. По-късно споделя, че в зависимост от материала, с който работят, реставраторите са професионално специализирани. Металът, керамиката, камъкът, дървото имат своя специфика.

Христо Тоцев – майсторът на суха каменна зидария (СНИМКИ)

Преди години реставраторът Стефан Стефанов избира дървото и живописта. Особено значение за него имат иконите и иконостасите.
Дървото може да бъде траен материал и се използва широко в бита. Това прави професията на реставратора важна за цялото общество. Дори за една съвременна баня, ако дървото се обработи добре, може да бъде важен елемент.

„Дървото продължава да се използва широко в бита. Един от най-новите ми проекти е къща върху дърво. На други места това се практикува често, но у нас все още е рядкост”, разказва Стефан Стефанов.

Реставраторът подкрепя разбирането, че е добре едно жилище да бъде направено от естествени материали, с минимално количество химия.
„Всеки материал има свое трептене, няма как да не влияе върху здравето на човека. Затова е добре домовете ни да са съобразени с това, което ни дава природата.”

Един от най-добрите български реставратори консервира предметите в РИМ-Габрово

Реставрацията на църквите не е само професионален ангажимент за Стефан Стефанов. Православен християнин, който носи вярата в себе си, той се чувства в като в свое място, ако храмът е от тази религия. За другите – католически църкви, джамии или тракийски обредни постройки, подхожда като към културни ценности.

Контролът на властите към изразходването на средствата за опазване на такива обекти дава положителен резултат, смята Стефан Стефанов. По думите му в реставрирането се ангажират все по-често специалисти. Реставрацията не може да се извърши от човек, който не е запознат със спецификите на процеса.

„Музеят „Етър” има една добра колекция от водни съоръжения – някои направени като копия на съществували на различни места, други – останали на мястото си. Две воденици, една стружня, голям банциг, два струга – за гаванки и бъклици. Най-интересна е Гайтанджийската одая, която привлича голям брой посетители”, разказва пред участниците в образователната програма „В света на Старопланинската архитектура” Стефан Стефанов, чиито професионални качества допринасят за запазването на това културно богатство, съхранено на територията на музея.