Надомните работници излагат продукцията си на специален щанд
Надомните работници излагат продукцията си на специален щанд / sxc.hu

В Общинския базар в бившия магазин "Краснодар" ще има щанд, където ще бъдат изложени и могат да бъдат закупени красивите изделия изработени от членовете на Сдружението на надомните работници в Бургас. Общината им отдава под наем на преференциална цена клетка № 20, където още преди Коледа ще започне продажбата на сувенири, плетива, бродерии, картички и др. Своята продукция ще предлагат и местните организации на хората с увреждания.

До месец март 2012 г. в Бургас ще стартира работа Център за трансгранично сътрудничество България - Турция в областта на надомната работа. Той ще се разработи от Сдружението на надомните работници, а Общината ще съдейства за предоставянето на офис за дейността му. Това съобщи на пресконференция днес Виолета Златева председател на Сдружението в България. От тази година започва изграждането и на Балканска мрежа на надомните работници.

България е първата държава в Югоизточна Европа и шестата в света, която е ратифицирала конвенция № 177 на Международната организация на труда/ МОТ/ за надомния труд, вече има и Закон за надомния труд, който е приет през април тази година.

"Това е голям успех, защото тези работници са най - невидимите в България, техния труд беше поставен изцяло в сивия сектор. Сега започва информирането и консултирането им за техните права и задължения. На тях е нужен пазар, където да покажат, това което изработват. Хората имат нужда и от обучение за това, какво ще се хареса от клиентите", каза още Златева.

С надомна работа в Бургас се занимават активно 50 човека, но статистическо проучване сочи че тук 7 - 8 000 души практикуват надомен труд. Те са хора на различни възрасти - безработни, жени в майчинство, пенсионери. Това разказа днес Гина Събева, която е координатор на Сдружението за Бургаска област.

Неправителствената организация съществува в България от 10 години. Тя се финасира от чужди фондации главно от Холандия, Финландия и др. Сдружението е асоцииран член на КНСБ и членува в КРИБ / Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България/.