дете интернет родители компютър
дете интернет родители компютър / iStock/Getty Images
С дистанционното обучение и изолацията децата прекарват сега много време в интернет, което повишава вероятността да бъдат изложени на онлайн рискове. Затова от Националния център за безопасен интернет отправят няколко кратки съвета към учителите за безопасността на учениците при дистанционното обучение, съобщиха от центъра.

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

Ако сте започнали да работите с децата през някоя социална мрежа като Facebook или Viber, направете настройките на групата да не е публична, съветват от центъра учителите, които от 16 март преподават електронно и дистанционно на учениците заради мерките, свързани с ограничението на коронавируса. От вчера със заповед на министъра на здравеопазването неприсъствените дни в училищата в страната бяха удължени до 12 април. До тази дата учителите трябва да преподават електронно на учениците, които в страната са около 700 000.

МОН има различни сценарии, засега външното оценяване не отпада

Не е нужно да ставате приятел с учениците в социалната мрежа - просто общувайте с тях само през групата, съветват от Националния център за безопасен интернет учителите.
За децата под 14-годишна възраст учителите трябва да са сигурни, че родителят е съгласен детето му да има профил в социалната мрежа и нека профилът да е с възраст под 17 години. Посъветвайте учениците, които нямат профили, да ползват родителски профил вместо да се регистрират в тази мрежа, препоръчват от центъра на учителите.

И съветват, във всички случаи - както за сигурността на учениците, така и заради възможностите, които осигуряват - да се премине по-скоро към ползване на някоя от платформите, предвидени за обучение.

Центърът за безопасен интернет е разработил заедно с "Теленор" кратки видеосъвети както за деца, така и за родители, и гледането им заедно може да помогне те да поговорят заедно за опасностите в интернет и за начините за предотвратяването им.


 
БТА