Български съд призна правата на гей двойка. Административният съд в София отсъди в полза на правото на пребиваване на съпружеска хомосексуална двойка, която е сключила брак в чужбина. Едната съпруга е от Австралия, а другата от Франция. Едната съпруга получава правото да пребива у нас, но дирекция „Миграция“ не позволява на другата съпруга да остане в страната ни, защото в България не се признава еднополовият брак. Преди броени дни обаче съдът отменя решението на дирекция „Миграция“ и така признава правото на пребиваване като семейство на двете дами.

Противник на Истанбулската конвенция: Ако приемем гей браковете, следва правото да осиновяват деца
 
Кристина и Мариама са двойка, която е сключила брак през 2016 година. Едната съпруга е от Австралия, а другата - от Франция. По-късно същата година Кристина, австралийска гражданка, получава позволение за пребиваване в страната ни на основание на евродирективата за правото на свободно движение и пребиваване в Европейския съюз.
 
Според Директивата всеки гражданин на Съюза се ползва от свобода на придвижване за семейството си в страните от ЕС, дори и неговият съпруг да не е гражданин на държава членка на Европейския съюз, какъвто е случаят на Кристина. Въпреки това през 2017 година дирекция „Миграция“ към МВР отказва правото ѝ да пребивава в България, основавайки се на това, че еднополовите бракове не са позволени според Конституцията на България. Така се стига и до завеждане на делото.

Корнелия Нинова се обяви против гей-браковете
 
Административният съд в София-град е приел, че тъй като така заложеното право в Договора за функционирането на ЕС стои над националното законодателство, то държава членка не може да откаже на гражданин на трета страна, встъпил в брак с гражданин на Съюза, право на пребиваване на територията на тази държава членка по съображението, че нейното право не предвижда брака между лица от един и същ пол. Или иначе казано, български съд призна правата на тази гей двойка, защото европейското право позволява двете съпруги да живият в страна членка на Съюза, нищо, че у нас еднополовият брак все още не е признат от закона.
 
Преди време ви запознахме с Лили и Дари, две българки, които имат брак във Великобритания. Те водят дело срещу Столична община с надеждата бракът им да бъде признат и у нас.
 
В Румъния също има няколко подобни дела, които са в противовес на конституцията, но срещат подкрепата на европейското законодателство.