/ БГНЕС
Министърът отчете високи оценки за първите три месеца от председателството
За първите три месеца на председателството на Съвета на ЕС България се доказа като достоен, стабилен, отговорен и доверен партньор на ЕС, който успява като председателстващ Съвета на ЕС да балансира сериозни и трудни дебати. Това каза министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова на пресконференция.
 
На заседанието на Министерския съвет министър Павлова представи отчет за свършеното през първата половина на Българското председателство. Тя подробно информира колегите си за преговорния процес, постигнатия напредък по досиетата, важните законодателни постижения, статистиката и анализа на проведените заседания за първите три месеца от ръководенето на работата на Съвета на ЕС.
 
Цветна мозайка с логото на българското председателство пред НДК (СНИМКИ)

Над 1000 заседания и срещи са проведени в София, Брюксел и Страсбург през първите три месеца на Българското председателство, в които са участвали близо 10 000 делегати, отчете министър Павлова. Един от най-големите успехи е провеждането на 64 триалога между Съвета, Комисията и Парламента по важни теми и по тях беше постигнат значителен напредък. Проведени са и 22 заседания на Съвета на ЕС в различни формати, 12 заседания на КОРЕПЕР II, 13 заседания на КОРЕПЕРI, състояли са се и близо 700 работни групи в Брюксел, у нас са проведени над 100 от събитията в календара.
 

БГНЕС


Като успех министърът за Българското председателство отчете приключилите преговори в тристранните срещи за Директивата за командироването на работници, приемането на процедурните правила за работа на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол, Регламента относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2, и разхода на гориво на нови тежки превозни средства, Регламента за споделяне на усилията, за постигане целите на ЕС за климата, Директивата за енергийната ефективност на сградите, Директивите по пакета за отпадъците, Регламента за географското блокиране при пазаруване онлайн и др.
 
Юнкер: България е вдъхновяващ пример за Западните Балкани

"Голямото предизвикателство предстои", отбеляза още министър Павлова. Сред тях най-голямото е Срещата на върха на лидерите на държавите членки на ЕС и Западните Балкани, която ще се проведе на 17 май в НДК. Тя допълни, че амбицията на Българското председателство като резултат от това събитие е приемането на Декларация от София, в която подробно да бъдат описани всички инфраструктурни проекти, предвидени за инвестиции в района.
 
БГНЕС


Друга важна тема, която предстои за решение е реформата на европейската система за убежищата, по известна "Дъблински регламент", която е пакет от 7 законодателни акта, и по която Българското председателство предложи нов подход и философия, около които да се обединят преговарящите страни.
 
Европредседателството започва: Какво очаква България през идните шест месеца?

Предстои приемането на важни финансови директиви за всички граждани и бизнеса, ще започне и дебатът за Многогодишната финансова рамка. България ще отстоява своите позиции за запазването на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика, както и да се предвиди бюджет за цифровия дневен ред, за завършването на Единния дигитален пазар, за защитата на личните данни и киберсигурността.
 

БГНЕС


Министър Павлова отбеляза още, че активна работа очаква експертите по Енергийния пакет и 8-те досиета в него, за три от които страната иска да приключим с края на председателството. Работи се и по създаването на новата служба на европейска прокуратура. Динамично вървят преговорите по т. нар. "Автомобилен пакет" за правата и регулациите на превозвачите и фирмите, както и по премахването на двойния стандарт при храните.
БГНЕС