/ БГНЕС
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие няколко важни решения, с които се изпълняват необходимите регулаторни изисквания и се създава правната възможност да се даде зелена светлина на газовия интерконектор с Гърция, за да влезе в експлоатация на 1 октомври (събота). Това съобщи шефът на КЕВР Иван Иванов на брифинг пред медиите и обясни кои са решенията. 

"Прието е решение за одобряване на Мрежови кодекс за газопровода IGB и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс и Споразумение за пренос на газ. По този начин пакетът от документи вече е напълно адаптиран с актуалните търговски и пазарни практики. С второ решение Комисията промени датата на търговската експлоатация на газопровода от 1 юли на 1 октомври 2022 г., което се наложи предвид забавяне на изграждането на IGB. Това стана с промяна на Окончателното съвместно решение от август 2018 г., одобрена от националните регулаторни органи на България и Гърция - КЕВР и РАЕ. Въз основа на издаденото от ДНСК на 28 септември 2022 г. Разрешение за ползване на Междусистемната газова връзка „Гърция – България“ – Акт 16, Комисията прие третото за деня решение, с което даде на проектната компания ICGB Разрешение за започване на лицензионна дейност. В тази връзка беше одобрен и Бизнес план на „Ай Си Джи Би“ за периода 2022-2026 г., който е неразделна част от лицензията. Докато първите две решения - за утвърждаване на Мрежови и Тарифен кодекс на ICGB и за Промяна на датата на търговската експлоатация се приемат както от българския, така и от гръцкия енергиен регулатор, Разрешението за започване на лицензионна дейност е акт на КЕВР като национален регулаторен орган", заяви председателят на комисията.

"Това, обаче, което интересува българските граждани, вероятно е какви положителни последици ще има от пускането в експлоатация на интерконектора Комотини-Стара Загора. Утре, след като официално и на най-високо ниво бъде открит интерконекторът, КЕВР следобед, в 15:00 ч. ще се събере, за да може да приеме окончателното решение за цената за природния газ за октомври, като това, което се очаква и ще се случи, е цената да бъде под 240 лева на мегаватчас", посочи Иванов, като по думите му това се дължи именно на въвеждането в експлоатация на интерконектора, който позволява 1 млрд. куб. м природен газ да бъде доставен на едни много добри цени, договорени, съгласно споразумението между двете страни.  

КЕВР утвърди цена на природния газ за септември в размер на 353,21 лева за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената от следващия месец ще бъде с над 32% по-ниска в сравнение с настоящата.

По думите на шефа на регулатора има вече първи стъпки към използване на интерконектора и за целия район на Югоизточна Европа. Вероятно това ще бъде по посока на Румъния, Унгария и Словакия. 

"Това е изключително окуражаващо и показва значението на интерконектора не само за нас, но и за сигурността на енергийните доставки в цяла Югоизточна Европа", посочи Иван Иванов. 

По думите му с интерконектора се слага край на възможността България да бъде обект на монополни доставки на природен газ. 

"Това е началото на реалната диверсификация за страната", посочи той. 

"С интерконектора Комотини-Стара Загора се сбъдва една българска мечта за създаване на условия за диверсифицирани доставки на конкурентни цени и доставчици с прозрачна процедура. Значението на интеконектора е едно от най-важните събития в областта на енергетиката през последните няколко години", каза още Иванов.