/ Thinkstock/Getty Images
Вариант 1 беше изтеглен на втория задължителен зрелостен изпит по предмет по избор за дванайсетокласниците, който е днес. Той ще важи за всички 13 предмета, от които учениците избират един. Изпитът започна в 08:00 ч. и продължава 4 астрономически часа, а за учениците със специални образователни потребности – 6 часа, припомнят от образователното ведомство. За седмокласниците, които се явяват на Национално външно оценяване по математика се падна вариант 2. Началото на техния изпит беше в 10:00 ч. Той включва два модула с продължителност 60 и 90 минути. Очаква се на изпита по математика да се явят около 57 000 седмокласници, а зрелостниците, които са на втори задължителен държавен изпит по предмет по избор са над 55 000.
 
Вторият държавен зрелостен изпит, на който се явяват дванайсетокласниците днес е по предмет по избор, като те трябва да посочат един от 13 предмета, изучавани в училище. Кои са най-предпочитаните, обясни зам.-министърът на образованието Таня Михайлова:
 
„Най-предпочитани изпити са Биология и здравно образование, следвано от Английски език. Най-малко желание има за Италиански език. Там има най-малко желаещи и е обяснимо“, каза Михайлова.
 
От миналата година законът допуска още една възможност за учениците, които се обучават в професионални гимназии за придобиване на степен на професионална квалификация, припомни директорът на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ към МОН Евгения Костадинова. Този вариант е избран от над 10 хиляди зрелостници.
 
„Биха могли по свое желание да не се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит по общообразователен предмет, но на мястото на този втори задължителен държавен изпит в тяхната диплома ще се впише резултатът и средноаритметичната оценка от писмения и устния изпит за придобиване на степен на професионална квалификация“, каза Костадинова.
 
Изпитът по математика от НВО на седмокласниците се състои от 2 модула. Първият е с 20 задачи със затворен и свободен отговор и е с времетраене 60 минути, а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65. Във втория модул седмокласниците трябва да решат 4 задачи, той е с продължителност 90 минути, а правилното им решаване носи 35 точки. Максималният резултат от двата модула на изпита след 7 клас е 100 точки.