Дунавската стратегия е шанс за развитие на Северозападна България
Дунавската стратегия е шанс за развитие на Северозападна България / ПП ГЕРБ
Дунавската стратегия е шанс за развитие на Северозападна България
53340
Дунавската стратегия е шанс за развитие на Северозападна България
  • Дунавската стратегия е шанс за развитие на Северозападна България

Най-бедният регион в Европа – Северозападна България, има възможност за развитие чрез проекти по няколко направления на Дунавската стратегия. Това съобщи евродепутатът от ГЕРБ Мария Неделчева. Тя даде старт на обществен дебат „Дунавската стратегия – възможност да градим регионите в Европа”. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николина Николова отчете, че до този момент са реализирани 64 проекта по стратегията, а други 150 се изпълняват.

Стратегията няма собствено финансиране, но средствата, които за заделени по различните европейски програми, са около 100 милиарда евро.

Дунав е знакова река, която преминава през най-богатите и най-бедните региони в Европа, каза евродепутатът Мария Неделчева: „За България това е един уникален шанс да бъдем част от този макрорегион, да се възползваме от възможностите и перспективите, които разкрива Дунавската стратегия, защото тя цели едно – балансирано и устойчиво развитие на целия регион. На мен много би ми се искало Северозападният регион на България, който и до ден-днешен в статистиките на Европейския съюз е посочван като най-бедният регион в Европа, да осъзнае, че благодарение на тази стратегия можем да излезем от дъното на таблицата. Цялата територия на страната ни е под въздействието на река Дунав като транспортен, воден и енергиен потенциал. Тя ни задължава, обаче, да бъдем много активни участници в процеса”.

Вече има изпълнени проекти по Дунавската стратегия, обясни заместник-министърът на регионалното развитие Николина Николова: „Основните финансови източници в настоящия програмен период за общините за изпълнение на проектите, които съответстват с целите на Дунавската стратегия, са оперативните програми за регионално развитие, за транспорт, околна среда, програмите за трансгранично сътрудничество България-Румъния, България-Сърбия, програмите за развитие на селските региони. Като цяло може да се каже, че около 64 проекта са тези, които вече са изпълнени и 150 проекта са в процес на изпълнение. Основната насоченост на тези проекти е в областите: свързаност, социално-икономическо развитие и развитие на човешкия капитал, околна среда и превенция на риска, туризъм и междукултурен диалог и управление”.

Стратегията за развитие на Дунавския регион обединява 14 държави, от които осем са членки на ЕС.