/ Ротари клуб-Кюстендил
Районната здравноосигурителна каса във Видин осигурява съвременно инсулиново лечение в извънболничната помощ на 15 деца на територията на областта, които са със Захарен диабет Тип 1. Поради засиления обществен интерес, институцията уточнява, че се осигурява пълно припокриване на нуждаещите се от лечение и средствата, отделени за тази цел, в зависимост от индивидуалните потребности и определената от лекуващия лекар терапия.

Евростат: Четирима от всеки 10 българи не спортуват

Всеки пациент с диабет реално получава необходимото му съвременно лечение от здравноосигурителния фонд. Годишно се осигуряват и 1 100 тест-ленти на дете, за което Касата заплаща 422 лв. Стойността на лечението, което се заплаща от НЗОК, варира в зависимост от индивидуалните потребности и определената от лекуващия лекар терапия при всяко от децата,  като може да достигне над 2 600лв.

Заседналият начин на живот е по-опасен, отколкото предполагате

Националната здравноосигурителна каса заплаща медицински изделия за приложение с инсулинови помпи - инсулинови резервоари и инсулинови сетове за всички възрастови групи в размер на 259.00 лв. месечно. Изискванията  за лечението с тях са разработени съвместно с експерти, членове на Експертен съвет по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“, уточняват от РЗОК - Видин.