/ Guliver/Getty Images
Гражданите и фирмите ползващи административни услуги, предоставяни от Областна администрация-Велико Търново, вече могат да плащат дължимите такси и с банкова карта, чрез ПОС терминално устройство.

Апаратът е разположен в гишето за административно обслужване в сградата на администрацията на втория етаж. Терминалното устройство работи с дебитни или кредитни карти VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика.

За картови плащания към бюджетни организации, физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси, съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Досега плащането на таксите ставаше в брой или по банков път. Въвеждането на ПОС терминалното устройство е с цел улесняване на гражданите, а същото е и част от политиката на правителството за намаляване на финансовата тежест на задължените лица при извършване на техните плащания към бюджета. новата възможност за разплащане цели и намаляване на плащанията в брой и акцентиране върху безналичните плащания от страна на администрацията.