На 30 април изтича срокът за плащане с отстъпка на местните данъци и такси

Община Горна Оряховица купува електромобил
Община Горна Оряховица купува електромобил

30 април е крайният срок за плащане с 5 % отстъпка на данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци, както и на данъка върху превозните средства за цялата текуща година, припомнят от дирекция „Местни приходи“.

Плащането на налозите може да стане на място в паричния салон на дирекцията, по банков път, в касите на EasyPay, FastPay, Банка ДСК, Български пощи. За улеснение на собствениците на имоти в населените места на общината, плащането на данъците може да се извърши в кметствата.

От дирекция „Местни приходи“ припомнят, че данъкът върху недвижимите имоти, такса смет и данъкът на МПС за настоящата година могат да се плащат и на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

До 30 април – крайният срок за плащане с 5 % отстъпка, работното време на данъчна служба с граждани е от 08.00 ч. до 18.00 ч. Прекъсване има само от 15.00 до 16.00 ч., заради ежедневната обработка по приключване на оперативния ден. От началото на май, дирекцията се връща към старото си работно време с граждани: от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч до 17.30 ч. , с един час прекъсване между 15.00 и 16.00 ч., заради ежедневната обработка по приключване на оперативния ден.