/ Община Казанлък
На заседанието си Общински съвет гласува решение, с което Община Казанлък „ще изрази несъгласие и няма да подкрепи предлаганите нови цени на „ВиК “ЕООД-Стара Загора за периода до 2021 г.“

КЕВР прие поскъпването на водата на фона на протести

Общинските съветници гласуваха упълномощаването на заместник-кмета по „Инфраструктура, строителство и транспорт“ инж.Даниела Коева да изрази решената позиция на Община Казанлък „против новите цени на „ВиК“, като неин представител в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД - Стара Загора.

КЕВР обсъжда предстоящото поскъпване на водата

Предложението за нови цени на ВиК услугите предстои да бъде разгледано на извънредно заседание на Асоциацията на 7-ми януари, 2019 г.