Намалиха мощностите на централите от комплекс Марица Изток заради обгазяване
Намалиха мощностите на централите от комплекс Марица Изток заради обгазяване / Dariknews.bg, архив

Регионалната инспекция по околна среда и води в Стара Загора издаде по две предписания за намаляване на мощностите на топлоелектрическите централи от комплекса "Марица Изток" с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.

Причина за решението на РИОСВ е констатираното превишение на алармения праг на серен диоксид във въздуха над Гълъбово. Автоматичната измервателна станция, която е разположена в централната част на града е регистрирала превишение в три последователни часа като най-високо то е било в 20,00 часа снощи - 4,3 пъти над нормата. Час по-рано - в 19,00 часа превишението е било 3,03 пъти пределнодопустимата концентрация, а в 21:00 часа - 2,5 пъти над пределнодопустимата концентрация.

Според официалното съобщение на РИОСВ източник на замърсяването със серен диоксид в град Гълъбово са именно четирите топлоелектрически централи от енергиен комплекс "Марица Изток". Затова са издадени предписания, а хората в града бяха предупредено да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят прозорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид.

По-късно от РИОСВ обявиха, че нивата на серен диоксид са спаднали. В 23,00 часа снощи измерената концентрация от автоматичната измервателна станция бе 28 микрограма на кубичен метър. Отпадна и необходимостта от предпазни мерки от страна на жителите на град Гълъбово.