/ Тракийски университет
Броят на заявилите участие в предварителните кандидатстудентски изпити в Тракийския университет за 2021 г. е 1172.

В сравнение с предходната 2020 г., е регистрирано повишение от 49%.

С над 2.5 пъти се увеличава броят на желаещите да се явят на изпита по Обща езикова култура и почти 2 пъти е нараснал броят им за теста по Биология, който е вход за над 30 от специалностите.

С 44% е повишен и броят на кандидатите за изпита по биология, който е основно вход за специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“. С 14% е увеличен и този за изпита по химия.

Броят на желаещите да се явят на кандидатстудентските изпити по География, Математика и Общотехническа подготовка остава непроменен, в сравнение с 2020 г.

Подаването на документи за редовните изпити в Тракийския университет започва от 1 юни.