Любомир Христов: Безкомпромисното противодействие на корупцията е един от важните фактори за националната сигурност
Любомир Христов: Безкомпромисното противодействие на корупцията е един от важните фактори за националната сигурност / Дарик-Шумен, архив

Националната сигурност е един от основните приоритети на държавата. Чрез нея се осигурява безопасността, закрилата и благосъстоянието на гражданите, техните основни права и свободи. Това каза пред журналисти Любомир Христов, водач на листата за народни представители на ГЕРБ в Шуменския многомандатен район. Ако се спрем на Стратегията за национална сигурност това означава, че трябва да говорим за защита на конституционно установения ред и на демократичните ценности. За това как се предпазва населението от кризи, бедствия, аварии, как се предпазва от основните заплахи като организираната престъпност, трансграничната престъпност, трафик на наркотици, каза още Христов.

Много са аспектите на националната сигурност - и вътрешна, и външна, но аз ще се спра на едни от най-мащабните деструктивни ефекти, които имат за националната сигурност стопанските престъпления, свързани с т.нар. сива икономика, и все по-усложняващите се начини за изпиране на пари. Първо, те ощетяват държавния бюджет и подкопават благосъстоянието и интересите на гражданите. Второ, тези форми на престъпност водят до нарушаване на принципите за свободна конкуренция, ограничават правата на потребителите и стопанската инициатива и влошават инвестиционния климат. Трето, у нас криминализацията е риск за националната сигурност, тъй като от 1990 година се наблюдават разни форми и динамика на срастване на бизнес, политика и криминален контингент.

През 2012 г. в Шуменска област са разкрити 245 икономически престъпления, 119 от които регистрирани през минали години, отбеляза Христов. Най-голям е броя на разкритите документни престъпления - 91, а като извършители на икономически престъпления са установени 290 лица, 146 от които за престъпления регистрирани през предишни години. Престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителна система са 103. Престъпленията против данъчната система са нанесли щети за над 2 300 000 лв., а при корупционните престъпления щетите възлизат на 55 850 лв. Регистрираните престъпленията, свързани със засягане на финансовите интереси на Европейския съюз са 35.

Могат да се дадат много примери на местно ниво, каза Христов. Когато се събират доказателства за корупция при разследване на икономически престъпления се откриват едни и същи схеми. Така при обществените поръчки, където се харчат пари от бюджета, има определен кръг от фирми, които от години са „абонирани" за общинската ясла и печелят процедурите. Безочливо, дори има сигнали, че правилата и критериите за конкурсите ги пишат те самите. Като спечелят конкурса пък търсят подизпълнители. Бюджетни средства потъват и при некачествено свършена работа, а това бърка в джоба на данъкоплатеца, на всички нас, обясни Любомир Христов. Ако пък не спечелят поръчката, първото нещо на този кръг от фирми е да подават жалби в КЗК. Така се влиза в един порочен кръг и не се дава възможност на много други фирми от средния бизнес в града, които са наясно как се провеждат процедурите по ЗОП. Е, как да развиваме средния и дребен бизнес, попита кандидатът за депутат от ГЕРБ. И когато се разследва икономическо престъпление, призованите се изкарват повече от жертви. Търсят начини да замитат следите от корупционните им практики. На това трябва да се сложи край, бе категоричен Христов.

През последните години се чувства намаление на този вид престъпления, заради въвеждането на финансова дисциплина на национално ниво, но са необходими и още по-строги мерки. Няколко са приоритетите, по които трябва да се работи решително в сектора на националната сигурност. Сред тях са: ясни, точни правила и принципи на добро управление, безкомпромисно противодействие на корупцията, справедливо и в разумни срокове правораздаване, насърчаване на законовите форми на стопанска дейност и гарантирането на приходите в държавния бюджет. Не на последно място балансирано икономическо развитие на регионите, чрез проекти по различни програми, финансира както от бюджета, така и от еврофондовете, смята Любомир Христов, водач на листата за народни представители на ГЕРБ в Шуменския многомандатен район. По този начин може да се формира доверието на обществото към държавното управление и да се гарантират правата на гражданите, нормалното функциониране на институциите и икономическите субекти.