829 регистрирани безработни са започнали работа през юли
829 регистрирани безработни са започнали работа през юли / netinfo

829 безработни са започнали работа през месец юли, информират от Бюрото по труда в Шумен. С посредничеството на трудовите посредници от Шуменска област през месеца са започнали работа 736 души. Заетост на първичния пазар е осигурена на 255 безработни. По програми и насърчителните мерки за заетост през месец юли са устроени на работа 481 лица.

През месеца в бюрата по труда от областта са обявени 768 работни места. На първичния пазар са заявени 495 работни места, от тях най-много са от преработващата промишленост.

По програми за заетост са заявени 273 работни места, най-много са по схема „Развитие" на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" - 229 места. За лични асистенти по национална програма „Асистенти на хора с увреждания" са разкрити 17 места.

Периодът  на изпълнението на дейностите по схема „Развитие" е удължен до края на 2014 г., като от началото на тази размера на предоставяното възнаграждение на лицата от целевата група по проекта, наети при работодатели от публичния сектор, ще бъде увеличен на 380 лева. От началото на изпълнение на схемата в заетост са устроени 1 117 лица от региона.

От 23 юли до 17 август в бюрата по труда се приемаха заявления за кандидатстване за работни места в публичната администрация по Програма „Старт на кариерата" за централни ведомства, областни или общински администрации. 73 младежи с висше образование са подали заявления за участие в нея.

По програмата се предоставя възможност на висшисти до 29-годишна възраст в рамките на 9 месеца да натрупат трудов стаж и опит по придобитата специалност. Осигурява се възнаграждение в размер на 400 лева и изплащане на социалните и здравните осигуровки за сметка на работодателите, допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда, годишния платен отпуск и болничните.

По-голям е интересът на подалите документи към работните места в следните администрации - Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен, Областна дирекция "Земеделие" - Шумен, НОИ, Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - офис за обслужване и Областна администрация.