До 13 март приемат проекти по кампанията Малки населени места
До 13 март приемат проекти по кампанията Малки населени места / Снимка: Община Русе

Три проекта са постъпили за финансиране от общинската кампания "Малки населени места", съобщават от общината. Целта на кампанията е да бъдат реализирани проекти за подобряване на жизнената среда на малките населени места/квартали на територията на община Русе.

Допустими кандидати за финансиране от кампанията са: Кметство Басарбово, Кметство Бъзън, Кметство Долно Абланово, Кметство Мартен, Кметство Николово, Кметство Ново Село, Кметство Просена, Кметство Сандрово, Кметство Семерджиево, Кметство Тетово, Кметство Хотанца, Кметство Червена вода, Кметство Ястребово, Квартал Средна Кула, Квартал Долапите, Квартал ДЗС и Квартал Образцов чифлик.

Допустимите дейности за финансиране в рамките на кампанията са свързани с благоустройство на площадки и паркове, ремонт или изграждане на кътове за отдих, озеленяване на паркове и градинки, междублокови пространства и др., ремонт и обновяване на автобусни спирки, изграждане или обособяване на паркоместа, ремонт и реконструкция на тротоари, ремонт и изграждане на детски и спортни площадки, обновяване на улично осветление и други дейности за подобряване на жизнената среда на малките населени места/квартали.

Крайният срок за подаване на проекти е до 13 март. При необходимост от оказване на методическа помощ следва да се обръщате към експерти от дирекция „Европейско развитие“ в Община Русе на следните телефони: 082/881 767,  082/881 798.