Отново стартира Работилница за родители в Смолян
Отново стартира Работилница за родители в Смолян / unicef.bg

За трета поредна година община Смолян, съвместно с УНИЦЕФ България, реализира програма „Работилница за родители”, насочена предимно към родители на деца от 0 до 4 години.

„В основата на тази инициатива са залегнали съвременните разбирания за възпитанието на децата, положителната насоченост на отношението родители – деца. Държим на свободния дебат на свободното обменяне на идеи и примери, за да може този възпитателен процес да бъде едно приятно изживяване както за родителите така и за децата”, каза Румяна Караманолова - главен експерт в община Смолян.

Пролетната сесия на „Работилница за родители” ще стартира в понеделник, на 21 март 2016 г. Тя се провежда в специално пригодена залата в сградата на общинска администрация.

Сесиите са всеки понеделник от 18 до 20 часа и се водят от специално обучени от УНИЦЕФ специалисти – Цонка Дурева и Елена Костадинова, като се набляга на груповата работа, мултимедийни презентации, образователни и интерактивни игри.

„Това е времето за родителите – майки или татковци. Два часа, в които могат да споделят мнения и опит да зададат конкретен въпрос, да дискутират проблем или ситуация от собственото си ежедневие, сързани с възпитанието на децата”, каза още Румяна Караманолова. Участието на родителите е безплатно.