love4 r
love4 r
Пет фототипни издания постъпиха във фонда на Регионалния исторически музей в Ловеч, съобщават от там. Това са спомени и изследвания на непосредствени участници в освобождението на града.
Първото фототипно издание в три тома от пет части е на генерал-майор Пьотър Паренсов „От миналото. Спомени на офицера на Генералния щаб П. Паренсов“, издадени са в Санкт Петербург в периода 1901-1908 г. Второто издание в две части е изследването на генерал-лейтенант Алексей Куропаткин „Действията на отряда на генерал Скобелев в Руско-турската война 1877-1878 година. Ловеч и Плевен“, издадено през 1885 г. в Санкт Петербург.