Ловеч се включва в програмата на УНИЦЕФ „Работилница за родители
Ловеч се включва в програмата на УНИЦЕФ „Работилница за родители / archive.dariknews

Община Ловеч се включва в програмата на УНИЦЕФ България „Работилница за родители - да пораснем заедно", съобщиха от пресцентъра на администрацията. Партньори по нея ще са три детски градини - ОДЗ „Кокиче", ЦДГ „Мария Сиркова" и ЦДГ „Първи юни". Дейностите ще бъдат реализирани в периода октомври 2013 г. - май 2014 г.

Програмата е предназначена за родители с малки деца от 0 до 4 години. Основополагащото в нея е разбирането, че родителството трябва да бъде в най-добрия интерес на детето, да насърчава положителни отношения между възрастни и деца, които да допринасят за развитието както на детето, така и на родителя. На родителите ще бъдат предоставени знания, умения и нагласи, които да укрепят техния капацитет да се справят с изискванията на средата и да отговорят на нуждите на детето в интелектуално, социално, емоционално и физическо отношение.

Наблюдения на УНИЦЕФ сочат, че в преобладаващата си част съвременните родители в България проявяват загриженост и се стремят да подпомагат децата в процеса на тяхното развитие и израстване. Често обаче те се чувстват неуверени, объркани и затруднени в ролята си на родители и се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно с всички задължения по отглеждането на децата.

За родителите в Ловеч ще бъдат проведени два цикъла от работилници - октомври-ноември 2013 г. и февруари-май 2014 г. Ще бъдат сформирани две групи с максимум до 16 родители, като графиците за провеждане на обученията ще бъдат съобразени с ангажиментите на участниците. Общината ще предостави помещения за провеждане на работилниците, а при изискване от родителите това може да става и в самото детско заведение.

Сесиите ще се провеждат веднъж седмично в удобно за родителите време.
Програмата използва методите на групова работа. Състои се от 12 тематично и концептуално свързани семинари с обща продължителност 24 часа, които се водят от специално подготвен екип от специалисти - психолози, социални работници или педагози.

За реализиране на Програмата УНИЦЕФ предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 85 % от нужните средства.