hr botev bratislava
hr botev bratislava / hr botev bratislava
Със своя заповед, министърът на образованието и науката обяви свободно място за длъжността "учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)", за учебната 2019/2020 година, в Българско средно училище "Христо Ботев" в град Братислава – Словакия. Това информираха от офиса на Регионално управление на образованието в Плевен.
Срокът за подаване на документи за кандидатстване за длъжността е до 30-ти август 2019-та година, а заповедта на министъра може да бъде изтеглена от тук.